Monday, July 12, 2010

Lost in Translation

Ako'y naaliw. Sa wakas tumawa rin ako ngayong araw!

Nang dahil sa Facebook, kinailangan kong buksan at gamitin ang Google Translate para maunawaan ko ang mga updates ng isang kakilalang Pranses na nasa aking friends list. Ayos pala, naunawaan ko ang mga updates ng aking kaibigan kahit na ito'y nakasulat sa French.

Subalit nang sinubukan kong ipasalin kay Tito Google ang isinulat ko sa aking Facebook status noong June 18, 2010, ito ang naging resulta:

ANG ORIHINAL
"Kung alam lang siguro ng mga alaga kong manok na napakaganda ng Tasmania, o ng buong Australia, siguro hindi sila papayag na ikulong doon sa sheds. Tiyak maghahanap sila ng paraang makalaya mula sa kanilang kulungan, at lumipad papunta rito sa Hobart!"

ANG SALIN NI GOOGLE
"If you only knew the owner would probably chicken superb Tasmania, or around Australia, maybe they are not willing to shut up there in sheds. Surely they find a way to be free from their prison, and to fly off to Hobart!"
.